Vårat Hem !!

Om Oss På Lilla Ö

Jag startade mitt familjedaghem Mars 2009. Redan efter ett halvår gick min man Peter in i verksamheten. Han jobbar nu heltid som barnskötare i gruppen. Det har varit mycket bra respons på att ha en dagpappa i gruppen, och barnen tycker det är topppen .

Vi bor i ramdala ute vid Lillö, ett gult hus med vita knutar.  Här finns inga stora vägar i närheten , utan bara våran egna lilla väg  som vi boende använder. Huset ligger så vi har naturen, skogar och ängar runt oss, vilket gör att vi är på äventyr i skogen ofta.

Verksamheten driver vi i vårt privata hem. Vi har ett stort rum inrett för lek, förutom resten av huset på 140 kvadratmeter. Tomten inbjuder till äventyr och lek varje dag!!

MÅL !!

Vårt mål är att erbjuda en trygg och välfungerande barnomsorg med hög kvalitet.  Här värnar vi om varje barns unika person i en åldersblandad grupp. Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga, säkra & självständiga individer.
Vi arbetar i samma anda som skollagen säger & dokumenterar barnens utveckling och göranden i deras respektive pärmar. Dessa går vi tillsammans med er föräldrar igenom på utvecklingssamtalen.

Vi håller ett utvecklingssamtal & ett föräldramöte per år. Givetvis får ni fler om ni har önskemål om detta!

Här erbjuder vi Ekologiska råvaror & närodlade produkter i den utsträckning vi får tag på det 😀. Vi började odla grönsaker själva i liten skala föra året, den kommer vi nu 2011 att utöka rejält.  Vi vistas ute så mycket som möjligt i natuten, & avsätter massor tid till den fria leken, då det är här barnen utvecklar sitt språk & sociala kometens mest 🤩 . Barnen har roligt utan ONÖDIGA avbrott.