Lilla Ö + Ramkullen

Lilla Ö & Ramkullen som också är ett familjedaghem i Ramdala har ett bra sammarbete. Vi träffas varje vecka för att leka och ha lite åldersindelade grupper. Varje Måndag träffas vi i Ramdalas Församlingshem . Varannan gång har vi Gymnastik och varannan gång pyssel el bakning. Ramkullen och vi turas om med att fixa lunch och mellanmål. Vi försöker nu även träffas en förmiddag i veckan hemma hos varandra. Detta kommer underlätta för barnen om de behöver vara hos det andra familjedaghemmet, vid ex sjukdomar eller ledigheter. Vi försöker ställa upp för varandra vid behov.

Skulle vi nu bli sjuka samtidigt, detta kan ju tyvärr hända, Så har ni föräldrar / mor& far föräldrar rätt att ta vård av barn, då odinarie vådare är sjuk.
RAMKULLENS HEMSIDA: www.ramkullen.se

LILLAKULLEN 2010