EKOLOGISKT

I den utsträckning vi kan få tag på ekologiska & närodlade produkter, så är det detta vi använder hos oss.

Jag är själv utbildad kock, så barnen får näringsrik och god mat här. Vi började 2010 odla LITE egna grönsaker. Detta kommer vi nu att utöka. Barnen & vi vuxna kommer hjälpas åt att gräva grönsaksland, plantera fröer & renasa ogräs! När tiden är mogen kommer vi också hjälpas år med att skörda och äta alla gosakerna🙂.

Tillsammans med barnen åker vi också till källsoteringen, här kan barnen med hjälpa till & tycker det är roligt att lägga rätt saker på rätt plats.

Barn mår bra av att känna att de är behövda, att vi klarar oss sämre utan dem 😘 !!

Barnen hjälper till att räfsa !!