BAD

 Denna vecka börjar vi med bad på Tisdagarna.
Jag har delat upp gruppen i 3 små grupper och det blir ett roterande scheman.
Ny tid nu är 9 - 10:30 .
Så de barn som börjar 9 dessa dagar ändrar vi tiden till 8:30 - 13:30 istället.